Intersecția faptelor bune
Pe site 47 oameni vă pot ajuta
Vreau să ajutAjută
Despre EvelitoCum funcționează?AjutorReguli de publicareAcord de utilizare

Aveți nevoie de ajutor?

Specialiștii noștri sunt bucuroși să vă ajuteScrieți-ne

Acord de utilizare

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Prezentul document este un acord de utilizare a portalului www.evelito.com (denumit în continuare Serviciu sau Evelito). În continuare sunt expuse regulile și condițiile pentru utilizarea Serviciului. Vă rugăm să le citiți cu atenție.

2. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Acordul de utilizare — prezentul acord, Regulile de publicare și alte reguli și documente care reglementează activitatea Evelito sau care condiționează utilizarea Serviciilor publicate pe Evelito.

Utilizator — o persoană fizică sau juridică care s-a înregistrat în cadrul Serviciului în conformitate cu termenii acestui Acord.

Serviciul — totalitatea de interfețe web, date criptate, transfer de date, acces la date, stocarea datelor utilizatorului și a acțiunilor sale, precum și alte funcții și capacități.

Cont personal (Cont) — spațiul furnizat utilizatorului, care este identificat prin adresă de e-mail (sau numărul de telefon) și parolă.

Anunțul — este un mesaj de informare ce conține o ofertă de ajutor sau donație cu caracter gratuit (inclusiv informații de contact, fotografii și orice informații conexe) publicate de Utilizator pe site-ul Evelito, adresat unui grup nedefinit de persoane.

Înregistrare — este totalitatea acțiunilor utilizatorului în conformitate cu instrucțiunile specificate pe site-ul Evelito, inclusiv furnizarea datelor personale și a altor informații introduse de Utilizator în formularul special aflat pe interfața site-ului Evelito cu scopul de a-și crea un Cont Personal pentru a accesa serviciile speciale oferite de Evelito.

Administrația Serviciului - este un grup de persoane care supraveghează ordinea și respectarea Acordului de utilizare și a altor documente ale Serviciului. Administrația Serviciului este autorizată să ia măsurile corespunzătoare în caz de încălcare a oricărui punct din termenii și normele de utilizare a Serviciului.

3. CONTUL PERSONAL, PAROLA, SECURITATE

Pentru a crea un Cont Personal, utilizatorul trebuie să se înregistreze pe site și să accepte termenii și condițiile de utilizare a Serviciului. Utilizatorul poartă răspundere deplină pentru integritatea informațiilor confidențiale, pentru pierderea datelor de acces la Contul său. În plus, utilizatorul este pe deplin responsabil pentru toate acțiunile întreprinse. Serviciul nu poartă răspundere pentru fapte comise de Utilizator împotriva terțelor părți. Utilizatorul se obligă să informeze Serviciul despre orice utilizare neautorizată a Contului său.

4. CONFIDENȚIALITATE

Serviciul se obligă să nu publice sau să divulge informații confidențiale furnizate de Utilizatorul Serviciului. Serviciul se obligă, de asemenea, să stocheze parola personală a utilizatorului în formă criptată. Datele cu caracter personal pot fi transmise părților terțe doar dacă deținătorul acestor date a comis acțiuni ce contravin legii sau a comis infracțiuni de insulte sau calomnii împotriva branduri-lor sau mărcilor comerciale ale părților terțe.

5. LITIGII ȘI ALTE REGLEMENTĂRI

Serviciul nu este responsabil pentru interpretarea incorectă a informațiilor despre serviciu. Toate informațiile introduse de Utilizator sunt stocate în Contul Utilizatorului pentru o perioadă nelimitată de timp.

În viitor, Serviciul își rezervă dreptul de a stabili limite privind volumul spațiului de stocare utilizat de Utilizator sau alte restricții.

6. UTILIZATORUL

Serviciul își rezervă dreptul de a bloca Utilizatorul în orice moment în legătură cu încălcarea regulilor de utilizare a Serviciului sau a legislației în vigoare. Tentativele de acces neautorizat sau de deteriorare a Serviciul sunt interzise. La publicare informații de orice tip pe site, sunt interzise insultele, extorcarea, defăimarea, blamarea, mesajele care conțin informații rău intenționate (inclusiv viruși etc.), precum și informații care pot dăuna terților.

7. SUNT INTERZISE

7.1 Publicarea datelor falsificate.
7.2 Publicitatea sau anti-publicitatea unui produs.
7.3 Transmiterea oricăror materiale care ar putea încălca dreptul la proprietate intelectuală al unor terțe părți.
7.4 Publicarea informațiilor false în scopul obținerii accesului neautorizat la informații sau date ce aparțin părților terțe.
7.5 Publicarea informațiilor cu caracter religios și politic.
7.6Înregistrarea a mai mult decât un singur cont.
7.7 Comiterea prin intermediul Serviciului a actelor ce contravin legii.
7.8 Transferul de date către terți pentru accesul la cont.
7.9 Publicarea oricăror informații care contravin eticii și altor standarde generale acceptate.
7.10 Insultarea, inițierea disputelor privind calificările profesionale și calitățile morale ale persoanelor fizice și juridice, inclusiv a Utilizatorilor de servicii și a Administratorilor Serviciului.
7.11 Înregistrarea datelor de autentificare care încalcă regulile de decență și moralitate, publicitatea site-urilor, care conține lexic nenormativ.
7.12 Alegerea imaginei de profil care conțin scene de violență, amenințări, limbaj obscen, pornografie, mesaje de discriminare de orice tip, publicitate comercială și texte promoționale.
7.13 Indicarea pe platforma Serviciului a numărului de cont sau card bancar, a datelor portofelelor electronice și a altor informații similare legate de date financiare personale.
7.14 publicarea pe portalul Serviciului a anunțurilor prin care se solicită bani, fără a oferi motive întemeiate. De exemplu: «Suntem o familie tânără, avem nevoie de bani», «Am nevoie de ajutor financiar», și așa mai departe.

8. ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI A CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

8.1 Efectuând procedura de înregistrare pe site-ul Serviciului, dvs. acceptați termenii și condițiile prezentului Acord.
8.2 Procedura de acceptare a termenilor și condițiilor actualizate ale acordului sunt prevăzute în Clauza 9.2. a prezentului Acord.

9. MODIFICAREA ȘI REZILIERE ACORDULUI

9.1 Serviciul are dreptul să modifice în mod unilateral prezentul Acord, precum și regulile actuale de utilizare. Modificările intră în vigoare din momentul publicării, cu excepția cazului în care se specifică un alt termen.
9.2 Utilizarea Serviciului după introducerea modificărilor înseamnă acceptarea necondiționată de către Utilizator a condițiilor cuprinse în versiunea actualizată a Acordului.
9.3 Serviciul are dreptul să anuleze unilateral Acordul dacă Contul Utilizatorului n-a fost utilizat timp de mai mult de 6 luni calendaristice consecutiv. Utilizarea Contului Utilizatorului înseamnă autorizarea Utilizatorului în cadrul Serviciului.

10. DREPTURI

10.1 Serviciu deține drepturi absolute asupra resurselor Serviciului.
10.2 Toate drepturile asupra resurselor materiale oferite în cadrul serviciul nostru aparțin autorilor.

Alegeți limba

Intrare / Înregistrare
Intrare / Înregistrare
La înregistrare eu confirm că sunt de acord să respect condițiile de utilizarea a Serviciului
Recuperarea accesului
Introduceți adresa de E-mail care a fost indicată la înregistrare

Alegeți din listă

    Browserul dvs s-a învechit!
    Rugăm descărcați ultima versiune Internet Explorer
    Dar în general noi recomandăm: Google Chrome, Safari!